Aktuel banestatus

Baneinfo Aktuel banestatusBanelukninger Vinterkørsel

11/03/2021
Banen spilles til vintergreens. Ved sne, froist eller rimfrost SKAL der køres i vintersporet hvis der anvendes trolley eller vogn.
18/02/2021

Kære medlemmer og gæster

Oven på de sidste 2 ugers hård frost og snevejr, så er sneen nu ved at smelte og græsset kommer stille og roligt til syne igen, hvilket gør at vi kan begynde at se frem mod at banen igen bliver spilbar.

Frosten har været godt i jorden for første gang i mange år. Derfor tager det også tid før den slipper helt igen. Ved tøbrud er spilleoverfladen ekstremt sårbar, og alt trafik er potentielt en dræber for græsset. Lige nu kan den smeltende sne kun rende på overfladen, da jorden stadig er frossen.
Vi har været ude på banen og checke tilstanden, og nogle steder er frosten helt nede i 15-20 cm. Først når frosten er fri af de øverste 8-10 cm er det forsvarligt at åbne banen igen. Vand udvider sig når det fryser – også nede i jorden. Dette skaber hulrum mellem jordpartiklerne. Det er derfor alt virker mere porøst, når frosten forsvinder. Hvis man betræder græsset i dette stadie, så vil man hurtigt opdage at skaderne på græsset opstår næsten med det samme.
På grund af dette vil anlægget forblive lukket i den kommende weekend (20/21 februar).
Vi håber meget på at frosten fortrækker sig hurtigt, og at foråret snart viser sig, så vi kan få gang i græsvæksten igen, og vi alle kan komme ud og nyde vores golfbane.
Med venlig hilsen


09/02/2021

Der spilles fra vinterteesteder til vintergreens på den store bane og til sommergreens på den lille bane.

16/11/2020
FRA SOMMER- TIL VINTERGREENS

 I uge 49 skifter vi fra sommer- til vintergreens. Vi kan dog komme i den situation, at vi kan blive nødt til at skifte tidligere, idet vi har set tegn på begyndende svampeangreb på greens. Vi følger det nøje hen over de kommende dage, og hvis formodningen er rigtig, lukker vi for sommergreens tidligere for ikke at få spredt svampesporer fra green til green.

Der er mange, der spørger, hvorfor vi ikke kan spille til sommergreens hele året, som man gør i enkelte andre klubber, og det er en beslutning, man tager ud fra både økonomi og ønskerne til kvaliteten på greens, når sæsonen går i gang.

En 4-bold går typisk mindst 300 skridt på en green, hvilket betyder stort slid på greens, der ikke kan regenerere i vinterperioden, når der ikke længere er vækst i græsset, og derfor vil det betyde meget slidte greens, når foråret og golfsæsonen igen sætter ind.

Nedenstående video fra USGA fortæller på en fin måde, hvad det betyder for greens.

22/10/2020

VINTERKLARGØRING
Fra mandag den 2. november påbegyndes vinterklargøring af banen, med dybdeluftning af teesteder og fairways samt områder omkring greens.
Dette betyder at et eller flere huller kan være med spil til vintergreens eller helt lukkede mens der arbejdes på hullet.

MIDLERTIDIG LOKALREGEL

Der er indført lejeforbedring fra 22. oktober 2020 og indtil den ophæves engang i foråret.

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: 1 køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
 • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
 • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Der kan stadig reguleres handicap med lejeforbedring, og især pga. det nye World Handicap System næste år anbefales det at spille EDS resten af året for at få registreret så mange tællende scores som muligt.

 


11/09/2020

Fra torsdag den 17. september tager vi propper op mellem 17 green og 18 teested.

Fra mandag den 21. september påbegynder vi proptagning på greens, hvilket betyder 8-14 dage med ujævne greens.
Proptagningen udføres for at skabe et bedre vækstlag og dermed bedre og bedre greens år for år.


28/08/2020
Mandag den 31/08/2020: Der topdresses med et tyndt lag på greens

Torsdag lukkes hul 8 indtil kl. 14.00 da der skal tages propper op og eftersås på “fairway”.
Hvis det regner flyttes det til en anden dag.


30. juli 2020
Kun almindeligt banearbejde


25. juni 2020
Mandag den 29. juni vertikalskærer vi teesteder.


21. juni 2020

Mandag den 22. juni cutter vi greens (sideskud fjernes og ukrudtet reduceres)
Arbejdet forventes afsluttet mandag


15. juni 2020 (opdateret)
Fra mandag den 15. juni hurtigprikker vi vores greens og lægger et tyndt lag topdress på.

Som de foregående år klippes rough ikke. Den er nu så langt fra fairway, på grund af vores meget brede semirough, at den ikke bør være i spil, og hvis du alligevel lander i roughen , så kan du:

 • Hvis bolden findes: Spille bolden som den ligge, og forsøge at slå bolden ud fra roughen (uden straf) – eller
 • Hvis bolden findes: Erklære bolden uspillelig, med de lempelsesmuligheder der er ved dette (1 strafslag).
 • Hvis bolden ikke findes: Spille den provisoriske bold – hvis en sådan er slået, eller gå tilbage og slå en ny bold fra forrige sted (1 strafslag) – eller
 • Hvis bolden ikke findes: Hvis der ikke er slået en provisorisk bold, kan man bruge lokalreglen om tabt bold, og droppe ud på fairway, der hvor man mener bolden burde ligge (2 strafsalg).

17. april 2020
Banetoiletter åbnes fra i dag

14. april 2020
14. april

31. marts 2020
NB! Booking fra onsdag eftermiddag, og kun 1 tid frem ad gangen.
Læs nyheder på forsiden omkring spørgsmål og svar

31. marts

30. marts 2020
Kære medlemmer

Lige nu afventer vi udmelding fra DGU og fra myndighederne omkring ændringer i klubbernes adgang til golfbanerne.Sundhedsmyndighederne kommer tirsdag med de overordnede beslutninger for udgang og ophold.
Tirsdag eller senest onsdag kommer DGU med de golfrelaterede anbefalinger.

Vi håber på, at der kan blødes lidt op i adgangen til golfanlægget, men er også klar over at det helt afhænger af udmeldingerne fra sundhedsmyndighederne tirsdag den 31.3.

18. marts 2020

OBS!! Siden nyhedsbrevet er der sket en kraftig ændring i situationen omkring tiltag for at begrænse Covid-19 smitten, hvilket har medført at stort set samtlige baner i skrivende stund har efterlevet anbefalingenre fra Dansk Golf Union & DIF, om at holde både klubhus og banerne være lukket.

FGK følger selvfølgelig, som vores kolleger, DGU anbefalinger, og har lukket både bane og klubhus indtil videre.
Så snart der foreligger ændringer i situationen vil vi hurtigst muligt melde ud.

En trist og kedelig situation, men det er tid til at stå sammen og hjælpe med at begrænse smitterisikoen.

01/12/2019
Lukning af bane og overgang til vinterbane

25/11/2019
Teestederne lukkes for vinterpræparering og der spilles fra denne dato fra vinterteesteder.
Samtidig fjernes river fra bunkerne, og det forsøges at rive alle bunkere to gange ugentligt.

23/10/2019

Fra mandag den 28. oktober begynder vi at dybdelufte fairways og teesteder. Dette betyder at et hul ad gangen vil være helt lukket og eventuelt at teestedet på et hul mere vil være fra midlertidigt teested.

 

FRA 15. JULI – 19. JULI

VIGTIG INFORMATION

 

01/07/2019
Almindelig banevedligehold/klipning

20/06/2019
Der er planlagt hurtigprikning af greens mandag den 24/6, med efterfølgende rulning og et tyndt lag sand der vandes ned.

14/06/2019
Der er planlagt vertikalskæring og efterfølgende tyndt lag topdress af greens tirsdag den 18. juni

24/05/2019

Flere medlemmer efterspørger en oversigt over greenkeepernes opgaver på banen og dem er der mange af, men de vigtigste ses herunder.

Klipning af arealerne

Klippeplanerne, der bliver fulgt er,
Mandag            Fairways (15 mm), drivingrange
Tirsdag             Greens (4,5 højsæson – 5,5 mm for og eftersæson), teesteder og forgreens
Onsdag             Greens, semirough (40 mm)  og klippet rough (60 mm)
Torsdag            Greens
Fredag              Greens, fairways, teesteder & forgreens
Lørdag              Greens
Søndag             Greens

Andre primære arbejdsopgaver

 • Flytning af huller 2 gange ugentligt
 • Rivning/pleje af bunkers
 • Klipning af bunkerkanter med flymo
 • Buskrydning Klipning mellem træer og ved buske
 • Topdress på greens
 • Klipning omkring out og bounds
 • Klipning- pleje omkring skilte og beplantning på banen
 • Reparation og pleje af vandingsanlæg
 • Vertikalskæring af greens og forgreens
 • Prikning af greens og forgreens
 • Luftning af greens og forgreens

 


25/04/2019
Banen er åben.
Fairways er stadig præget af den tørre sommer sidste år, selv om vi lagde mere end 1000 kg. græsfrø ned i jorden, og tørken i april i år har ikke gjort det bedre. Nu håber vi på lidt regn (helst om natten), så frøene kan få ordentlig fat. Greens klippes og tromles.

28/03/2019
Så er banen åben, med nyklippede teesteder, fariways og greens.
Med andre ord, Golfsæsonen 2019 er i gang.
Rigtig god Golfsæson

21/03/2019
Teestederne er blevet opmærket til nyt klippemønster og fremstår nyklippede klar til at tage i brug når vi åbner for sommergreens, hvilket p.t. forventes at være senest fredag den 29. marts.
Alle måtter på drivingrange og Nordbanen er skiftet til nye.

05/03/2019
Det ER forår, ifølge kalenderen
Hvad med greens og teesteder, hvornår åbner de?
Det afgørende for  hvornår greens kan åbnes for spil er, at der skal være vækst i græsset, og det kræver en jordtemperatur på minimum 8 grader over en 5 dags periode. Vejrprognosen for marts 2019 viser at der er en gennemsnitstemperatur på 6,4 grader om dagen og en nat temperatur 0,5 grader, hvilket ikke rykker meget ved jordtemperaturen, som lige p.t. ligger omkring de 4 grader.

Landbrugets jordtemperaturmålinger, som kan findes på nettet, er lavet på en bar og mørk jord, og vil altid have en højere temperatur end græsarealer, samtidig med at der er stor forskel på muldholdig og sandet jord.

Hvorfor har vi ikke, som en del andre klubber, åbent for spil til greens hele året?

At spille til greens hele året, er selvfølgelig et valg man kan tage, men fakta er, at hvis vi åbner for tidligt, kan det resultere i dårlige greens langt ind i golfsæsonen, og valget skal tages under hensyntagen til flere faktorer, der alle bør have en stor indflydelse på beslutningen, herunder

 • Hvordan greens er opbygget
  Moderne greens er USGA opbyggede greens, der bedre kan tåle vinterbelastningen. I Frederikssund Golfklub er greens ikke udført som USGA greens, men som push-up greens da disse er anlagt lang tid inden man begyndte med USGA greens, og desværre er det ikke sådan lige at lave om.
 • Hvilken græstype vi har i vores greens
  I Frederikssund anvender vi primært rødsvingel, da det er mest modstandsdygtigt over for svampeangreb, men selv om vi eftersår med denne type hvert eneste år, er der fortsat en stor andel af 1-årigt rapgræs og alm. hvene (ca. 40%) som ikke er så modstandsdygtigt.
 • Om greens hele året er mere værd end flotte og gode greens til sæsonstart
  Om greens hele året er mere værd end kvaliteten på greens ved sæsonstart, er en holdningssag, og der er sikker lige mange tilhængere af begge dele. I Frederikssund Golfklub har vi valgt at arbejde med vintergreens uden for golfsæsonen og fokusere på gode greens i golfsæsonen. Beslutningen er også baseret på det faktum, at måden hvorpå vores greens er lavet, gør dem mindre modstandsdygtige i forhold til de nyere opbyggede greens.

Men inden længe så er det 1. april og DER plejer jordtemperaturen i hvert fald at være så høj, at der er vækst i græsset, og vi derfor kan åbne for sommergreens. Vi håber selvfølgelig, lige som jer, at vi kan åbne tidligere, og derfor følger vi løbende jordtemperaturen og vejrudsigterne.

På gensyn til en fantastisk golfsæson

23/11/2018
Fra og med mandag den 26. november lukkes der for sommergreens og teesteder, i stedet spilles fra vinterteesteder og til vintergreens.
Baggrunden er at vi skal have dybdeluftet greens inden de fryser helt til, og selv om der loves frostvejr fra den 26, så loves der temperaturer lige over frysepunktet fra den 29. hvor vi skal i gang. Ligeledes skal der dybdeluftes på teesteder og fairway.

13/11/2018
På grund af meget store områder med meget vand og bløde fairways, spilles der til vintergreens på hul 17 og 18.

18/10/2018
Greenkeeperne er færdig med de store efterårsopgaver på banen, og der er nu kun almindelig efterårs/vinter pleje tilbage.

Det er besluttet at vi fra 2019 først tager propper op på greens efter uge 41, hvilket vil sige medio oktober. Herved friholdes greens for proptagning i golfens sensæson.

På gensyn til foråret

21/09/2018
Onsdag den 26 tages der propper op på greens. der spilles til vintergreens på de huller der arbejdes på (3-5 ad gangen)
Der spilles med oplæg inden for en køllelængde på fairway

20/09/2018
Der spilles med oplæg inden for en køllelængde på fairway

31/08/2018
Der spilles med oplæg inden for et scorekort

14/08/2018
MÆLKEBØTTER på fairways
På bare 3 dage er mælkebøtterne på fairways vågnet op fra tørken, og ja, også græsset tittet frem med bitte små lysegrønne blade, og har i den grad løftet bladene, så der mange steder står et “flot” flor af grønne blade der hvor vi plejer at have græs .
Vi er opmærksomme på problemet, og vi har været ude med fairwayklipperen, men den tager kun toppen af bladene og kører roligt hen over resten af planten.
Onsdag forsøger vi med en anden type maskine for at se om vi kan få den til at tage fat længere nede, nu hvor der alligevel ikke er høje græs på fairways.

Vi håber på jeres forståelse og overbærenhed, men vi kan desværre ikke trylle.

13/08/2018
Da vi nu endelig har fået regn, og så forhåbentlig igen får grønt græs på fairways, spilles der med oplæg på fairways – inden for et scorekort – så der er mulighed for at få et ordentligt leje.

02/07/2018
Onsdag den 11. juli eftersås greens med discseeder.

14/06/2018
Mandag den 18. juni vertikalskæres greens
Mandag den 25 vertikalskæres teesteder

12/06/2018
Der foregår kun almindelig banepleje

17/04/2018
Mandag den 30 april hurtigprikkes greens og der lægges topdress ud.

10/04/2018
Banen er åben og der spilles til sommergreens.

03/04/2018

Som det kan ses af billedet, så er jordtemperaturen stadig kun knapt 2 grader, og den skal op på 7 grader, før der er vækst i græsset og dermed mulighed for åbning af banen, så vi krydser fingre for at de højere temperaturer de kommende dage gør at vi snart kan begynde at forberede banen til åbning. Indtil da spilles der fortsat til vintergreens på 18 huls banen.

Lige nu er planen at åbne til sommergreens fra tirsdag den 10.4 kl. 14.00

16/03/2018
18 huls banen er åbent for spil til  vintergreens og 9 huls banen til sommergreens.

12/03/2018
18 huls banen lukket på grund af meget vand på banen. Foreløbig onsdag den 14. med.
Vi opdageter dagligt omkring kl.v 12.00

06/03/2018
Drivning range lukket torsdag den 8. marts fra kl. 8 – 17, for greenkeeper arbejde

05/02/2018
18 huls banen er åbent for spil til vintergreens,
Kørsel med buggy skal ske af vinterruten (se vejl., i foyerren)
Kørsel med trolley er tilladt på fairway, med mindre der er rimfrost, så skal der køres ad vinterruten.
9 huls banen er åbent for spil til almindelige greens.

30/11/2017
Banen er åben for spil, hul 1-16 og der spilles til vintergreens.
Kørsel med buggy skal ske af vinterruten (se vejl., i foyerren)
Kørsel med trolley er tilladt på fairway, med mindre der er rimfrost, så skal der køres ad vinterruten.

26/11/2017
Lukningen er forlænget foreløbig frem til den 28/11 med.

23/11/2017
Desværre har vi været nødt til at lukke 18 huls banen på grund af en meget våd bane, foreløbig til og med mandag den 27.11.
Vi følger situationen tæt, og lukker op til vintergreens så snart det er muligt.

Når vi igen åbner for spil til vintergreens må der gerne køres med trolley på fairway, såfremt det ikke er rimfrost/frostvejr. Buggy skal køre i vintersporet.

17/11/2017

Kære medlemmer

Banen

Vinteren nærmer sig og dermed også tiden hvor vi overgår til vintergreens.

Banen er lige nu meget våd og væksten i græsset er stoppet. Det betyder, at de mærker og det slid der er på banen, først forsvinder til foråret når væksten igen er i gang.

Greens er præget af rigtig mange nedslagsmærker der ikke er rettet op, ikke bare et pr. green, men rigtig mange på hver green, og de vil desværre først være væk i løbet af maj måned når der igen er vækst i græsset, hvorfor det er nødvendigt, fra onsdag den 22. november at lukke greens.
Der spilles til vintergreens fra den denne dato.

 

Arbejdet på vores kloaksystem og på 17 fairway

Kig ind på hjemmesiden og læs mere om det arbejde der er foregået på vores kloaksystem

06/11/2017

Fra den 13. november dybdeluftes fairway, teesteder og greensområder.
Dette betyder at en enkelt hul (1-16) kan være helt lukket mens arbejdet pågår.

OBS! Ved rimfrost
Ved rimfrost SKAL der køres efter vinterruten (se folder ved checkin) og der spilles til vintergreens.
Der må ikke køres på fairway, ind over teesteder og forgreens, hvis det observeres fjernes kørselstilladelsen.

26/10/2017

Der skydes nye kloakrør under fairway på hul 17 og 18, og hullerne er derfor lukket for spil.

Der er i den senere tid kommet rigtig meget vand på en i forvejen våd bane, men endnu er den åben for spil på hul 1-16. Vi holder løbende øje med hullerne, og informerer hvis det bliver nødvendigt med forbud mod brug af trolley og/eller buggy.

Mange af vores omkringliggende klubber er helt eller delvist lukket og de fleste har forbud mod både buggy og trolley.

20/10/2017
Hul 17 og 18 spilles til vintergreens, da området omkring bund af fairways og greens er meget våde

22/09/2017
Alle huller er igen åben, dog når der køres med troleys og buggy/scooter skal dette ske langs venstre side på både hul 17 &18.

I næste uge tages der propper på greens og enkelte huller kan derfor være lukket.

15/09/2017
Banen er igen åben, dog er hul 17 & 18 lukket da fairways er så bløde at selv sko synker let ned.

Enkelte huller på banen kan være med spil til vintergreens, da der stadig står vand på forgreens og da enkelte greens er meget bløde.

14/09/2017
Banen er lukket i dag – som det ses af nedenstående billeder, så er der meget vand på banen.

08/08/2017
Vand, vand og atter vand.
Torsdag den 3. august skete det så igen, skybrud over FGK, hvilket resulterede i at alle bunkers druknede, med det til følge at der er store skyllerender i nogle og vand i andre bunkers.
Vores greenkeepere har ingen mulighed for at ordne dette med det samme, da vi stadig er en mand underbemandet, men heldigvis træder vores hold af frivillige med det samme til, stor tak for det.

Vi har ansat yderligere en greenkeeper, og han begynder den 1. september. Vi glæder os til samarbejdet med Kasper.

De nye bunkere på hul 16 er nu klar til det sidste touch, og påfyldning af sand, og vi håber at være klar med dem inden den 19. august, hvis vejret er med os

12/07/2017
Siden sidst er der hurtigprikket forgreens og greens.

Den sidste 1½ måned har vi desværre manglet en medarbejder i greenkeeperstaben, og selv om vi har forsøgt stort set alt, er det ikke lykkedes at få en kvalificeret medarbejder i tale. Vi er derfor presset på alle punkter og har været nødt til at prioritere vores timer, men vi gør alt hvad vi kan for at banen står så godt som muligt.

Vi er klar over det store problem med kløver på fairways og i semirough, og der vil blive sprøjtet for dette lige så snart der kan afsættes tid, idet vi dog i første omgang vil fokusere på fairways, da den tilladte mængde sprøjtemiddel desværre ikke tillader sprøjtning på alle de arealer hvor det kunne være nødvendigt.

Læs i øvrigt klubblad nr. 2 (12/7) i formandens klumme og infor fra baneudvalget for yderligere info om banen.

19/06/2017
Fra torsdag den 22.6 hurtigprikkes greens og der lægges et tyndt lag topdres ud.
Bortset fra dette er der kun almindelig banepleje.

30/05/2017
På grund af sidste uges meget høje temperaturer, gror alting rigtig hurtigt. Vi er opmærksom på, at semiroughen gror hurtigt og at der er masser af mælkebøtter. Semiroughen klippes en gang om ugen, normalt om onsdagen, og der er i alt ca. 65 km. semirough på banen. Vi gør hvad vi kan for at klippe alle områder til gavn for alle. Vores fairways står rigtig flot, og dem er i meget velkomne til at benytte :-).

Greens bliver nu klippet 6 gange om ugen, og i en højde på kun 5 mm.
Tromleholdet kører i fuldt omfang.

OBS!
Der diskseedes onsdag den 31. maj og det forventes ikke at give specielt store gener for spillet.
På grund af diskseeding onsdag klippes semirough først torsdag.

Påfyldning af sand i de nye bunkers på hul 2 og 13 sker hurtigst muligt og uanset hvad skulle bunkers gerne stå klar til spil den 17/6.

15/05/2017
I denne uge hurtigprikkes greens tirsdag, hvilket forventes at give minimale gener, da det stort set ikke påvirker spillet.
Bunker på hul 6 er færdig og taget i brug. De blå markeringer omkring bunker er IKKE i spil, men de kan ikke fjernes før græsset er groet.
Bunker på hul 2 og 13 er færdiggjort, men er stadig areal under reparation, da der stadig skal mere vækst i græsset før de er spilbare,
men heldigvis er temperaturen på vej op.
Bunker på hul 16 mangler stadig en del jordarbejde og pålægning af rullegræs, og arbejdet vil ske løbende i det omfang der er tid til det.

25/04/2017
I denne uge påbegynder vi færdiggørelsen af de nye bunkere på hul 2, 13 og senere 16.
Vi begynder med jordarbejde på hul 2 og 13 og i næste uge begynder vi på pålægning af rullegræs.

10/04 2017
Banen har nu været åben et par uger med sommergreens og sommerteesteder, der har været afholdt den første turnering, og banen står alt taget i betragtning rigtig flot. Klubben takker for de mange positive tilkendegivelser i den forbindelse.

For at gøre greens så gode som muligt, vil greens fra og med denne uge (15) blive tromlet ugentligt, husk at vise hensyn og vent med at slå ind til green, til maskinen er kørt væk fra green.

Vi vil lige som sidste år bestræbe os på at klippe greens 6 gange ugentligt, der skal dog lige lidt mere varme og vækst i græsset. Vi forventer at kunne klippe 6 gange om ugen fra uge 17.

Vi gør alt hvad vi kan for at have så god en bane som muligt, men for at bevare den i fin stand er det vigtigt at ALLE husker at rette nedslagsmærker på greens, og at kørsel med trolley og buggy på teesteder og forgreens IKKE ER TILLADT.

— 0 —

Hul 17 og 18 er dog så våde at kørsel skal ske i venstre side ad 17. og bag om green mod 18. samt op langs venstre side af 18.
Såfremt der er rimfrost på banen må der IKKE spilles til sommergreens, i stedet spilles der til vintergreens.

Vognforbuddet er ophævet fra den 22.3, men ved rimfrost SKAL vintersporet benyttes.

Baneændringer 2017

Der er op til den nye sæson, lavet tre ændringer på vores bane.
Den første er at stien mellem de to søer på 17. og 18. hul, er blevet indlemmet i vandhazzard området. Dermed skulle det være lidt nemmere at afgøre om bolden er blevet væk i hazzarden. Tidligere var der gode chancer for at bolden kunne blive væk i det høje græs omking stien. Det er stadig tilladt at spille bolden, hvis den findes i området.

Derudover er der etableret out of bounds mellem hul 14 og hul 4, ved spil af hul 14. Det skyldes at en del spillere, for at undgå træerne på 14. hul, bevidst slår den over på hul 4, og dermed bringer eventuelt spillere på dette hul i fare. Planen er at når de nyplantede træer er blevet større, så håber vi på at kunne fjerne den igen. Grænsen går indtil videre op forbi træerne på 14. hul, hvorefter den med 2 sammensatte pæle er markeret til at gå på tværs af hul 4. Pælene er flytbare forhindringer for spillere på hul 4, men hvis pælene ikke bliver sat på plads igen, vil dette blive taget op til revidering.

Den sidste ændring er at alle træer med grønt net omkring, nu er areal under reparation, således at vi kan passe bedre på det store arbejde som vores frivillige medlemmer har udført i efteråret.

Husk at tage en folder i klubben med de opdaterede lokalregler.

Rigtig god sæson til alle.

Med venlig hilsen
Anders Kjeldsen