Lokalregler

Regler og etiketteLokale reglerSikkerhed på banenHunde på banen

 

Lokalregler for Frederikssund Golfklub

Hvide markeringer:                  Out of bounds
Røde/Gule markeringer:       Strafområder
Blå markeringer:                       Areal under reparation
Grøn top:                                     Område med spilleforbud

 • Alle afstandsmarkeringer på fairway, behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.
 • De unge træer, forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd, er områder med spilleforbud. Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
 • Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

Midlertidig lokalregel:

 • Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:
  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
   • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Maj 2021