DGU Årsmøde

Årsmøde for Dansk Golf Union og alle klubber i Danmark

Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling bliver tirsdag den 22. marts, kl. 19.00 i Restaurant Egelunden. Husk at forslag til generalforsamlingen skal være klubben i hænde senest den 1. februar.

Årsmøde for udvalgsformænd

Her inviteres klubbens udvalgsformænd til et møde, hvor der snakkes lidt om de planer der ligger for den kommende sæson.