Handicapregulering

Handicapregulering Nye Handicapregler

Handicapreguleringsregler 

Regelsæt for manuel regulering af handicap

Hvem kan reguleres

 • Handicapudvalget  kan foretage skønsmæssig regulering i alle handicapgrupper
 • Hvis et medlem ikke er tilfreds med reguleringen kan denne ankes til DGU.
 • Handicapudvalget kan indstille til regulering af hcp. under 18,4, hvorefter DGU godkender / ændrer regulering.
 • Skønsmæssig nedregulering til under hcp 4,5 kræver DGU godkendelse.
 • Skønsmæssig opregulering i gr. 1, 2 og 3 kræver DGU godkendelse. 
 • Alle reguleringer skal begrundes.

 

            Grp. 1:       op  til    hcp.     4,4

            Grp. 2:       4,5 til    hcp     11,4

            Grp. 3:     11,5 til    hcp.    18,4
 

Regler for handicapregulering i Frederikssund Golfklub

 1. Spilleren skal som udgangspunkt have haft banetilladelse i min. 5 år.                                          
  Der kan dog være tilfælde, hvor skønsmæssig regulering vil være nødvendig.
   
 2. Spilleren skal have et handicap på maksimalt 25 tildelte slag.                                                 
  Spillere med et højere hcp. kan dog med særskilt begrundelse søge om skønsmæssig regulering.
   
 3. Der reguleres normalt kun for golfrunder spillet i perioden 1.4 – 31.10, hvor der kan spilles til sommergreens.
   
 4. Spilleren skal indlevere 3 scorekort spillet over mindst 3 uger, spillet fra hcp. 36.  Endvidere tages alle tilgængelige oplysninger i betragtning, jfr. EGA Handicapsystemet §13.3.
   
 5. Det tilstræbes at der pr. år max. Kan reguleres med 6 tildelte slag.                                                                    
  Ved sygdom m.v. kan det aftales at der løbende afleveres scorekort, hvorefter handicap udvalget kan foretage yderligere regulering.
   
 6. Handicapudvalget skal i hvert enkelt tilfælde samtidig skønne i den enkelte sag, under hensyntagen til spillerens historik.
   
 7. Efter regulering kan spilleren ikke modtage præmier i klubturneringer arrangeret af Frederikssund Golfklub i det år reguleringen er foretaget. Ved øvrige turneringer (Klubber I Klubben), er det op til den enkelte klub at fastsætte regler omkring præmier.
   
 8. Anmodningsblanket (hentes i sekretariatet) til regulering af handicap, skal afleveres til sekretariater inden reguleringsspillet påbegyndes.
 9.  

Handicapudvalgets afgørelse kan indbringes for DGU efter gældende regler.

Handicapudvalget har godkendt at begynderudvalget indstiller til bagmærke med det handicap den enkelte spiller har opnået ved mandagsturneringer.
 
Frederikssund Golfklub
Handicapudvalget den 28. april 2015