Regler og Etikette

Regler og Etikette
En ”gruppe” defineres i nærværende regler som én eller flere spillere

Reglerne udgør – sammen med ”Afsnit I – Etikette” i golfreglerne – retningslinjerne og be­stem­mel­serne for spillets afvikling, orden og opførsel (etikette) på Frederikssunds Golf­klubs ba­ner. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de to regelsæt, er nærværende regler gæl­den­de.

Generelt
Det er forbudt at søge efter eller at hente bolde på marker eller anden privat ejendom, der støder op til banen.
Banearbejde har ubetinget fortrinsret.
Bagmærke/greenfeekort skal bæres synligt.
Klubbens dresscode skal overholdes. Letteste sommerpåklædning på banen og i klub­hu­set er bermudashorts, bluse/skjorte med krave, samt fodtøj.
Barnevogne må ikke medtages på banen.

Sikkerhed
Råb FORE, hvis der er den mindste risiko for, at en bold kan ramme en person.
Slå aldrig et slag til din bold, hvis afstanden til gruppen foran er kortere end dit læng­ste slag (husk at medvind øger længden ganske betydeligt). I tilfælde af greenkeepere i arbejde inden for slag-afstand, afvent klarsignal fra greenkeepere før du slår.

Spillestart/hulrækkefølge
Spillet skal starte på 1. teested. Ved afvikling af turneringer m.v. afgør tur­ne­ringsledel­sen startstedet.
Bestilling af tider foregår via spillerens login i Golfbox. På selve dagen skal fremmøde bekræftes via skærmen i klubhuset. Bekræftelse skal ske senest 15 minutter før starttidspunkt. Hvis spilleren flere gange undlader at bekræfte sin tid, kan klubben idømme spilleren karantæne på banen – typisk 14 dage.
Hullerne skal spilles i den normale rækkefølge 1 – 18. Afvigelser herfra må kun finde sted, hvis det kan ske, uden at det sinker efterfølgende grupper, der spiller hul­­lerne i normal rækkefølge (se ”Fortrinsret og gennemgang”).

Omsorg for banen
Det er forbudt at gå ud i søerne.
Det er forbudt at opsamle bolde fra søen på 11. hul. Ved opsamling af bolde fra andre søer må kun anvendes boldfiskestang.
Øvelse i indspil mod de ordinære greens er ikke tilladt.
Beskyt banen:
– Metal-spikes er ikke tilladt ved spil på ordinære greens (sommergreens).
– Reparer nedslagsmærker på greens ved flittig brug af pitch fork.
– Hold golfvogne uden for teestederne. Betræd i øvrigt teestederne mindst muligt.
– Læg græstørv på plads.
– Kør ikke golfvogne mellem green og green-bunker, og ikke på forgreens.
– Gå til og fra bunkers fra bunkernes laveste side og husk at rive. Efter brug anbrin­ges riven i bunkeren med tænderne nedad. River med krumt skaft anbringes med skaftet på tværs af spilleretningen.

Spilletid
I alles interesse skal der spilles uden forsinkelse. Spilletiden for en 4-bold (18 huller) bør ikke overstige 4 timer.
En gruppe må ikke bestå af flere end 4 spillere, dog er det i foursome tilladt at være op til 8 spillere i samme gruppe.
Optimér spilletiden:
– Gå i rask tempo.
– Vælg kølle, mens andre spillere slår.
– Brug ikke unødvendig lang tid på før-slag-rutiner.
– Drøft scoren på vej til næste teested. Før evt. scorekort, mens andre spillere ”driver ud”.
– Tag landemærke, hvis bolden lander i rough mv. – også ved medspillernes bolde.

Fortrinsret og gennemgang
(Fortrinsret betyder: At have retten til at ”gå igennem” den gruppe, der spiller foran ens egen gruppe).
Alle grupper* er ligestillede.
En gruppe, der ikke spiller hullerne i den normale rækkefølge, fx går fra 4. til 14. hul, mi­­ster fortrinsretten resten af runden, og efterfølgende grupper, der spiller en fuld run­de, har umiddelbart ret til at gå igennem.
En gruppe, der afbryder spillet – fx holder pause ved 10. teested – må ikke genoptage spil­­let, før det kan ske uden at genere spillerytmen for efterfølgende grupper.
En gruppe skal vinke den ef­ter­føl­­gen­de gruppe igennem, hvis det er tydeligt, at denne gruppe spiller hurtigere (dvs. ven­ter for­holds­vis længe bagved). ”Flydende gennemgang” anbefales.
En gruppe, der søger efter en bold, skal vinke ventende spillere bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes (dvs. inden for ca. ½ minut). Gruppen må ikke fortsætte spillet, før de spillere, der er vinket igennem, har passeret og er uden for rækkevidde.
Det fremmer spillerytmen på banen, at en gruppe, der er nået til green på par 3-hullerne 3., 5., 8. eller 15. – og der er ventende spillere på hullets teested – anvender følgende frem­­gangsmåde: Når alle er på green, går man til side og lader næste gruppe ”drive ud”, hvor­efter puttningen afsluttes og spillet fortsættes.

Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr
Brug af mobiltelefon (tale),  under spillet bør undgås, men kan undtagelsesvis finde sted under forudsætning af accept fra de øvrige spillere i gruppen. Afstandsmålere der alene kan måle afstanden er tilladt. Vær opmærksom på eventuelle afvigende bestemmelser i forbindelse med deltagel­se i turneringer.
 

Opdateret juni 2023