Implementering af WHS

Dansk Golf Union udskyder overgangen til nyt World Handicap System

 

 

EGA handicap til World Handicap System (WHS) fra 2021
MENU – Hvordan skal WHS implementeres | Hvad er WHS | Udregning af WHS handicap |

Hvordan skal WHS implementeres

WHS har været under udarbejdelse i næsten 7 år og efter annonceringen begynder der en 2 årig overgangsperiode til det det nye Handicapsystem. 

Historik

R&A og USGA har arbejdet med en idé om et WHS parallelt med udviklingen af Golfreglerne siden 2012. I takt med planerne blev mere konkrete nedsatte de en organisation til at udvikle og håndtere systemet. Det centrale organ Handicap Operating Committee (HOC) har repræsentanter fra såvel USGA og R&A som alle de 6 eksisterende Handicapsystemer – herunder EGA og dermed Danmark. Udviklingsarbedet er dermed blevet afstemt med alle de relevante interessenter, og udarbejdet af de mest erfarne personer på handicapområdet. Det kommende system støttes således af alle verdens handicapautoriteter. 

For at sikre tilslutning fra såvel nationale forbund som golfklubber har WHS organisationen udført kvantitative undersøgelser i 15 lande, hvor 76% af de 52000 deltagere støttede udviklingen af WHS. Dette blev fulgt op af fokusgrupper med mere end 300 udvalgte golfadministratorer og golfspillere, som har leveret feedback på nøglefunktionerne i WHS 

2018
I løbet af 2018 vil DGU i samarbejde med EGA foretage tests af systemet, udarbejde materialer og ressourcer, samt gøre yderligere information tilgængeligt i takt med detaljerne bliver fastlagt.

Herudover vil DGU igangsætte en kampagne som skal hjælpe med til at danske golfspillere vænner sig til at aflevere flere scores, således de har et tilstrækkeligt grundlag til at kunne udregne et nyt WHS handicap. Optimalt bør en golfspiller have 20 scores i sit handicaparkiv som ikke strækker sig over en alt for lang periode.

2019
I løbet af 2019 vil fokus være på den kommende overgang til WHS. DGU offentliggøre de endelige materialer og ressourcer, og igangsætter uddannelse af alle handicapkomitéer såvel som alle danske golfspillere. Det forventes at WHS fortsat vil blive testet sideløbende med det eksisterende EGA Handicap i 2019 således at alle eventualiteter er afklaret inden overgangen. 

De danske golfspillere vil løbende blive præstenteret for deres Handicapscore når de afleverer scores, for at vænne dem til at man nu regner med hvilket handicap man har spillet til på dagen. 

2020
Det forventes at alle danske spillere overgår til et WHS handicap i starten af 2020. Handicappet vil blive udregnet som gennemsnittet af de 8 bedste handicapscores blandt de seneste 20 scores. Det vil sige at ved årsskiftet laver systemet en liste over de seneste 20 scores (der er fx maksimalt 5 år gamle) og finder de 8 bedste. Spillerens nye handicap er gennemsnittet heraf. Skulle der mod forventning være færre end 20 scores, enten fordi man er nybegynder eller har afleveret meget få scores, kan der stadig udregnes et nyt WHS handicap.