Udregning af WHS

EGA handicap til World Handicap System (WHS) fra 2020
MENU – Hvordan skal WHS implementeres | Hvad er WHS | Udregning af WHS handicap |

Udregning af WHS Handicap

WHS Handicappet udregnes som gennemsnittet af de 8 bedste blandt de seneste 20 handicapscores da det giver et godt billede af en spillers potentielle spillestyrke, hvilket er det et WHS Handicap skal reflektere. 

I visse ekstreme tilfælde sættes dette gennemsnit i forhold til den underliggende spillestyrke for at skabe en balance mellem reaktivitet og kontrol – så det sikres, at en midlertidig formnedgang ikke resulterer i en overdreven stigning i handicappet.

En handicapscore er det handicap-index, der reelt er spillet til på runden.

Handicapscoren kan regnes ud som forholdet mellem antal slag på runden (justeret for maks Netto Dobelt Bogey) og banens sværhedsgrad (courserating og slope).

(Max Netto Dobbelt bogey score – courserating) x relativ slope = Handicapscore
(76 – 67,2) x 0,95 = 8,4

Den kan også udregnes som antal stableford point over/under 36 i forhold til det handicap, der blev brugt og justeret for banens slope og course rating.

Spille handicap + par/course diff. + point diff. x relativ slope = Handicapscore
1 + (70-67,2) + (36-31) x 0,95 = 8,4

Spilleren har således på dagen spillet til handicap 8,4 og det vil indgå som det seneste af hans 20 scores. Hvorvidt det er et af de 8 bedste scores og dermed ændrer spillerens handicap, afhænger af de resterende 20 scores. Da spilleren i dette eksemple har handicap 3,6 vil scoren højst sandsynligt ikke ændre hans handicap da det ikke vil være et af hans 8 bedste.

Hvad er den underliggende spillestyrke?

For at sikre at handicappet ikke reagerer for hurtigt på en række dårlige scores, pålægges en begrænsning i forhold til det laveste handicap, en spiller har haft inden for det seneste år.  Et handicap kan således aldrig blive mere end 5 højere end det laveste handicap inden for de seneste 12 måneder, og stigninger ud over 3 begrænses med 50%.