SGO-Ordning

SGO ordningen er rigtig populær i de 7 klubber der er tilsluttet ordningen, og medlemmerne bruger ordningen rigtig meget, hvilket selvfølgelig også er intentionen.

Der er dog et par klubber, hvor den store succes giver lidt bagslag, nemlig dem der har åbent med sommergreens hele året, for i vintermånederne (December, Januar og Februar) er der rigtig mange der bruger netop disse to baner, hvilket betyder et markant højere slid på banerne.
En vintergolf runde svarer i slid til ca. 7 almindelige runder.

Det har været et ønske at der i ordningen tages hensyn til dette, og derfor er det besluttet at ordningen fra 1. januar 2022 ændres, så den gælder i perioden fra 1. Marts til 30. November, altså 9 måneder.

Ordningen blev i 2016 reguleret med kr. 100,- til kr. 900,- pr. år da vi fik de ekstra 2 klubber ind i ordningen og er ikke blevet reguleret siden. Pr. 1. januar 2022 reguleres prisen til kr. 995,-

I forbindelser med disse to ændringer er det samtidig besluttet, at en udmeldelse af ordninger kan ske indtil 30. November 2021, herefter er medlemskabet gældende fra 1.1.2022

Grundidé:
    
Spil uden at betale greenfee på seks andre golfbaner. 

 
 
SGO ordning er aftalt mellem følgende klubber:

     Odsherred Golfklub
     Frederikssund Golfklub

     Holbæk Golfklub
     Roskilde Golfklub
     Hedeland Golfklub
     Sorø Golfklub
     Sydsjælland Golfklub      

 

 

  • Der er i aftalen medtaget følgende retningslinier, som har praktisk betydning for klubbernes medlemmer:
  • Ordningen er fra 1.1.22 gældende i månederne marts til november.
  • Fuldtidsmedlemmer fra de nævnte klubber med DGU kort (ikke DGU-F medlemmer) kan tilkøbe frit greenfee på de anførte baner for en fast pris pr.år.
  • Prisen for at deltage, er for 2022 aftalt til kr. 995,00.
  • Spillerne skal respektere de enkelte klubbers regler for greenfee spil.
  • SGO spillere skal tydeligt skrive SGO under beløb i greenfeebogen
  • Der er aftalt særlige, administrative regler som sikrer, at spillere ikke kan misbruge ordningen og opnå billigere kontingent eller indskud ved at skifte hjemmekub til en af de andre klubber i ordningen.
  • Klubskifte indenfor SGO ordningen kan således medføre karenstid på 1 til 2 år afhængig af omstændighederne.
  • De nærmere bestemmelser herom kan indhentes i sekretariatet ved FGK.