Ordensregler

Ordensregler for Frederikssund Golf Klub:

For alt spil og ophold skal flg. regler overholdes:

Parkering

Handicappladserne må kun benyttes med et officielt handicapskilt i forruden.
Pladsen til venstre for (nord for) klubhuset må kun benyttes af personale tilknyttet klubben.

Klubhus og restaurant

Alle medlemmer og gæster er velkomne i klubhus og restaurant.

 • Der er skobørster ved indgangene og adgang må kun ske med rene sko.
 • Golfudstyr skal holdes udenfor.
 • Hunde må ikke medtages indendørs.
 • I åbningstiden må medbragt mad og drikke ikke nydes i restauranten og på terrassen.
 • Glas, flasker og øvrigt service må ikke medtages fra restauranten.
 • Ryd selv op. Brugt service skal stilles på servicebordet til venstre for skranken i restauranten.

Spil og færdsel på banen:

 • Spil på banen er kun tilladt når tiden er booket i golfbox.
 • Bookningen SKAL slettes hurtigst muligt hvis spilleren ikke kan spille alligevel. Ellers registreres spilleren med NO SHOW. For mange NO SHOWS kan resultere i indskrænket ret til at booke tider.
 • Medlemskort med årsmærke skal være anbragt synligt på din bag.
 • Greenfee spillere skal bære kvittering for betaling af greenfee synligt på baggen.
 • Alt spil på banen er underlagt DGU’s etiketteregler.
 • Endvidere gælder Frederikssund Golfklubs lokale regler, som alle spillere har pligt til at kende.
 • Det er forbudt at betræde nabomarkerne ved hul 2, 3 og 7 og der må ikke opsamles bolde.
 • Det er forbudt at krydse hovedvejen med golfudstyr. Al færdsel for golfspillere til og fra hul 5-13 og Nordbanen, skal ske gennem tunnelen.
 • Overtrædelse kan medføre bortvisning/karantæne.

Banekontrol:

På forlangende af banekontrollen skal DGU-kort eller anden ID forevises. Henstillinger fra banekontrollen skal altid følges.
En spiller, der ikke kan legitimere sin ret til at spille på banen, kan bortvises omgående.

Hunde:

Hunde er velkomne udendørs, og på banen. De SKAL være i snor overalt på klubbens anlæg og ”efterladenskaber” skal opsamles. Det er forudsætning at hunden ikke er støjende eller på anden måde til gene for andre.

Alkohol og rygning:

 • Rygning er kun tilladt udendørs.
 • Cigaretskod må ikke henkastes, hverken i klubhusområdet eller på banen.
 • Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med spil eller træning er ikke tilladt.
 • Øl, vin og spiritus må ikke nydes af personer under 18 år.

Affald og oprydning:

Affald må intet steds henkastes, men skal lægges i de opstillede affaldsbeholdere.
Afbrækkede tee’s kan enten lægges i affaldsbeholderne eller i de små bægre, der er ved teesteds-markeringerne.

Træningsfaciliteterne og brug af øvelsesbolde:

Drivingrangen, putting greens og indspilsområdet må kun benyttes af klubbens medlemmer og betalende gæster.
Øvelsesbolde fra boldmaskinen må kun bruges på drivingrangen. Boldene må altså ikke bruges ved indspilsområdet, på putting green eller ved spil på 18 huls banen eller på Nordbanen. Her skal du i stedet bruge dine egne bolde.

Kørsel med trolleys, golfvogne og buggyer (golfbiler):

Ved leje af klubbens buggys skal reglerne for anvendelsen heraf altid overholdes.
Private buggys, golfscootere og monobuggys kan anvendes efter godkendelse i klubben.
Bemærk, der vil være særlige regler om vinteren og ved regnvåde baner.
Der må aldrig køres på teesteder, mellem greenbunker og greens eller tættere greens end 5 meter.
Markeringer på banen skal overholdes.

 

Bestyrelsen, august 2021