Herredag

Herredag Resultater Matchplan Matchformer –  Medlemsliste

Herredagsbestyrelse  Vedtægter Weekendtur Billeder ÅrsmødeReferater

Rigtige mænd spiller golf om tirsdagen

Opdateret 06-04-2021 med beslutninger fra Generalforsamlingen.

Generelt

Herredagsturneringerne er, ud over det sportslige, en social aktivitet, som giver Frederikssund Golfklubs medlemmer mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

Alle seniorer (herrer), som har bagmærke, kan deltage.
Den løbende, individuelle turnering er en tællende turnering (handicapregulerende).
Hvis man ønsker at spille med på Herredagens holdturneringer, men ikke ønsker at deltage i den individuelle Seriekonkurrence, kan man angive dette ved tilmeldingen til Herredagen på Golfbox. Alle spillere og markører, der spiller på de individuelle turneringsdage, skal aflevere scorekort.

Man kan kun undtagelsesvis benytte markører, som ikke er medlemmer af Herredagen.

Ønsker man at finde makkere til ture til andre SGO-baner, kan man angive det ved tilmeldingen eller kontakte formanden.

 Tilmelding og betaling

Tilmelding til Herredagen 2020 sker via Golfbox under Klubturneringer og koster 300 kroner.
Husk at kontrollere at mailadresse og evt. tlf.nr er korrekte i Golfbox.
Mailadresser og telefonnumre vil ikke blive synlige på internettet, men alene tilsendt medlemmer af Herredagen.

Anfør venligst medlemsnr først og dernæst navn ved indbetalingen.

Du kan tilmelde dig og starte på et hvilket som helst tidspunkt i sæsonen.

Turneringsform

Der spilles i 5 handicap rækker (A-E). Række G er for spillere, som alene deltager i holdturneringer.

A-rækken spiller slagspil har handicap 0 – ca. 13. De øvrige rækker spiller stableford.

Række-inddelingen for 2020 bliver offentliggjort primo april, og vil blive lagt på hjemmesiden og slået op på opslagstavlen

I 2020 gælder rækkeinddelingen for hele sæsonen.

Spillere med handicap over 48 deltager i række F med handicap 48.

I alle 6 rækker A-F spilles om en vandrepokal, gavekort til proshoppen mm

Herredagsbestyrelsen er turneringsledelse og dommere i alle spørgsmål vedrørende herredagsturneringen. I tvivlstilfælde bedes du kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

Udover de gennemgående individuelle turneringer er der månedsvindere, månedsmatch (holdturnering) og andre konkurrencer med mange præmier som anført under Matchformer og i Matchplanen.

Der spilles holdturnering 5 gange i løbet af sæsonen – inklusive Åbnings- og Afslutningsmatchen – med varierende matchform.

Procedure for hver spilledag – scoreregistrering                 

Ved holdturneringer sørger turneringslederen for scorekort.
På de individuelle turneringsdage skal du anvende et scorekort fra Golfbox, udfylde det og sikre følgende:

  • Scorekortet skal vise korrekt handicap (hvis ikke skal du rette det manuelt)
  • Stempel HERREDAG
  • Hulscoren skal være korrekt og tydelig (alle beregninger baseres på den)
  • Beregn stableford scoren (tjener til kontrol af indtastningen)
  • Kortet skal være underskrevet af spiller og markør (ellers diskvalifikation)
  • Kortet skal afleveres i Herredagens “postkasse” på spilledagen – hjælp med at huske markøren på at aflevere! 

”Drømmerunder” består af dine laveste scores på alle huller fra alle spillede runder.

Hver spillerunde gælder som en tællende turnering med mulig handicapregulering.

Du skal ikke indtaste og heller ikke aflevere kort til EDS-regulering.

Månedsmatch/holdturnering

Hver 6. uge arrangeres Månedsmatch som holdmatch /Matchform og stattidspunkt vil fremgå af turneringsplan og ved tilmelding) – og med efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse til dagens vinderhold og til Månedsvinderne.

Holdmatchen spilles med varierende turneringsform som vil fremgå ved tilmeldingen.

Tilmelding til månedsmatch og fælles spisning sker på Golfbox under Turneringer senest fredag kl. 12:00 4 dage før spilledagen.

Der gives mulighed for venteliste, men ingen garanti for deltagelse ved for sen tilmelding. Betaling for spisning til månedsmatch sker kontant på spilledagen.

Prisen vil fremgå af Golfbox ved tilmeldingen.

STABLEFORD – pointberegning til Serie-turneringen – række B-F

Efter hver runde opnås point, efter følgende skala: 36 stableford point = 10 serie-point

Herefter lægges til eller trækkes fra, med et point ad gangen, afhængig af dagens scorer.

Eks.: 28 stableford point = 2 serie-point; 38 stableford point = 12 serie-point

SLAGSPIL – pointberegning til Serie-turneringen – række A

Efter hver slagspilsrunde opnås point, efter følgende skala:

72 netto-slag = 10 serie-point

Herefter lægges til eller trækkes fra, med et slag ad gangen, afhængig af dagens score.

Eks. 80 netto-slag = 2 serie-point eller 70 netto-slag = 12 serie-point

Samtlige slag tælles og noteres.

Ved points-lighed i Serie er højeste enkeltdagsscore afgørende- dernæst vinder laveste aktuelle handicap.

Man kan højst få 10 i score på et hul i A-rækken.

Puttekonkurrence:

Kun puts på greens tælles.
Spiller man slagspil (dvs. i A-rækken) anføres altid det faktiske antal puts på hvert hul.
For stableford spil (dvs. række B-F) anføres ligeledes det faktiske antal puts. Dog anføres 3 puts, hvis man får 0 stableford points.
Der er præmie i hver række – ved samme antal slag i en række udpeges spilleren med højeste aktuelle handicap som vinder

Tættest flaget:

Bolden skal være på green efter udslaget for at tælle med. Afstanden måles fra hulkant til midten af bolden. Der er præmie i hver række.

Tidsbestilling.

Herredagen (Preben Cramer) kan være behjælpelig med forbooking af spilletider om tirsdagen og evt. også med at finde makkere. Man skal oplyse et tidsrum på mindst en time som ønsket starttidspunkt.

På opslagstavlen i klubhuset findes der skemaer til at tilmelde sig denne ordning. De udfyldte skemaer lægges i Herredagskassen.

Annoncering af resultater:

Resultaterne formidles dels på nettet hver uge, dels på opslagstavlen (månedsvis). Såfremt du mener, der er fejl i resultaterne, bedes du sende en mail til John Tangaa (johntangaa@outlook.dk)