Matchformer

HerredagHerredagsbestyrelse – Medlemsliste

Resultater – Matchplan – Matchformer

VedtægterÅrsmødeReferater

 

Turneringsform
Gennemgående turneringer (Serie)
Serie-turneringen (med vandrepokal) afgør hvem der bliver Herredagsvinder
Turneringen spilles som slagspil i A-rækken og stableford i de øvrige rækker.

Afhængig af antal tilmeldte til herredagen i slutningen af marts inddeles spillerne i forskellige rækker.

Spillerne inddeles i et antal rækker med ca 15-20 spillere pr række efter handicap. Disse rækker betegnes A-række, B-række osv.

De 10 bedste runder i hele sæsonen ud af de ca. 20 mulige er tællende; så skulle man miste nogle tirsdage, har man stadig gode chancer.

 

A-rækken spiller slagspil med maximalt +5 på hullet undtagen ved putte konkurrence.

Det vil sige at hvis man ikke er i hul på 7 slag på et par 3 hul, så skrives 8 på scorekortet.

Ved putte konkurrence spilles hvert hul helt færdigt og antal puts noteres herefter.

De øvrige rækker spiller stableford.

Ved putte konkurrence noters antal puts, hvis der ikke opnås point noteres 3 puts.

 

Række-inddelingen bliver offentliggjort primo april, og vil blive lagt på hjemmesiden og slået op på opslagstavlen

Rækkeinddelingen gælder for hele sæsonen.

Spillere med handicap over 48, deltager i den sidste række med handicap 48.

I alle rækker spilles der om en vandrepokal, gavekort til proshoppen mm.

Herredagsbestyrelsen er turneringsledelse og dommere i alle spørgsmål vedrørende herredagsturneringen.

I tvivlstilfælde bedes du kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

Udover de gennemgående individuelle turneringer er der månedsvindere, månedsmatch (holdturnering) og andre konkurrencer med mange præmier som anført under Matchformer og i Matchplanen.

Der spilles holdturnering 5 gange i løbet af sæsonen – inklusive Åbnings- og Afslutningsmatchen – med varierende matchform.

 

Månedsmatch/holdturnering

Ca hver 6. uge arrangeres Månedsmatch som holdmatch/Matchform med efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse til dagens vinderhold og til Månedsvinderne som har været spillet siden sidste Månedsmatch.

I tilfælde af point lighed i Serie, er det spilleren med højeste handicap der vinder.

Starttidspunkt vil fremgå af turneringsplan og ved tilmelding.

Holdmatchen spilles med varierende turneringsform som vil fremgå ved tilmeldingen.

Tilmelding til månedsmatch og fælles spisning sker på Golfbox under Turneringer

Tilmelding skal ske senest fredag kl. 12:00 (4 dage før spilledagen).

Der gives mulighed for venteliste, men ingen garanti for deltagelse ved for sen tilmelding.

Betaling for spisning til månedsmatch sker kontant på spilledagen.

Prisen vil fremgå af Golfbox ved tilmeldingen.

 

Pointberegning til serie-turneringen.

Hver række opgøres hver for sig pr turneringsdag med følgende point fordeling.

 

Resultat Point
Bedste 15
2 bedste 12
3 bedste 10
4 bedste 9
5 bedste 8
6 bedste 7
7 bedste 6
8 bedste 5
9 bedste 4
10 bedste 3
11 bedste 2
Alle deltagere 1
Ikke deltaget 0

 

Putte konkurrence:

Kun puts på greens tælles.

Spiller man slagspil (dvs. i A-rækken) anføres altid det faktiske antal puts på hvert hul. Hullet spilles altså helt færdigt modsat normalen.

For stableford spil (dvs. øvrige rækker) anføres ligeledes det faktiske antal puts. Dog anføres 3 puts, hvis man får 0 stableford points.

Der er præmie i hver række – ved samme antal slag i en række udpeges spilleren med højeste aktuelle handicap som vinder

 

Tættest flaget:

Bolden skal være på green efter udslaget for at tælle med. Afstanden måles fra hulkant til midten af bolden. Der er præmie i hver række.

 

 

Annoncering af resultater:

Resultaterne formidles Via Golfbox, hvor man under klubturneringer, kan finde Order of merit. Der kan resultaterne for de enkelte rækker ses.

Er der spørgsmål til resultaterne skal de rettes til Preben Cramer (P.cramer@live.dk)

Herredagsbestyrelsen forbeholder sig ret til inden hver sæsonstart at ændre matchformen, så vi tilgodeser flest mulige medlemmers ønsker.

Evt ændringer vil blive lagt op på hjemmesiden.