Operativt mål – Handicapudvalg

Handicapudvalg – Operativt mål Referater

 

MÅLSÆTNINGER FOR HANDICAPUDVALGET
MÅL
Hvad er vores hovedopgave
PLAN
Hvad arbejder vi med
GENNEMFØRELSE
Hvordan når vi målene
At sætte og regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med det af DGU forordnede Course Rating, Slope og Handicapsystem. Regulering af medlemmernes handicap ud fra turneringer, scorekort og eventuelt generhvervelse eller regulering af handicap efter eksempelvis sygdom.  Ved at der minimum en gang om ugen reguleres handicap.

At bibringe klubbens medlemmer et grundigt kendskab til handicapsystemet ved en forkortet beskrivelse på klubbens hjemmeside. 

JB 2018.12.06