Operativt mål – Ordens- & Amatørudv

Ordens- & AmatørudvalgetOperativt mål – Referater

 

MÅLSÆTNINGER FOR AMATØR- OG ORDENSUDVALGET
MÅL
Hvad er vores hovedopgave
PLAN
Hvad arbejder vi med
GENNEMFØRELSE
Hvordan når vi målene
Gennemføre behandling af klagesager fra medlemmerne og træffe afgørelser. Overtrædelse af reglementer og bestemmelser samt usportslig eller upassende optræden Modtager klager via bestyrelsen eller direkte fra medlemmerne.

Gennemfører høring af implicerede parter.

Indhenter informationer, som udvalget finder relevante for sagerne.

Gennemfører mægling hvis muligt.

Anbefale sanktioner over for medlemmerne Skriftlige advarsler og irettesættelser.

Midlertidige eller endelige ekskluderinger

Er medlemmerne behjælpelige med at sikre den korrekte videre behandling af eventuelle anker over afgørelser.

Skriftlige advarsler og irettesættelser.

Midlertidige eller endelige ekskluderinger

Er medlemmerne behjælpelige med at sikre den korrekte videre behandling af eventuelle anker over afgørelser.