Referat – Sponsorudvalg

Sponsorudvalg Operativt målReferater 

OBS!

Referater fra sponsorudvalgsmøderne lægges ikke op på hjemmesiden, da de kan indeholde fortrolige oplysninger om hvilke sponsoremner vi p.t. arbejder med, men du er velkommen til at kigge forbi sekretariatet og få en status på udvalgets arbejde og de emner vi arbejder med.

Generelt kan vi sige, at det ikke er blevet lettere at skaffe sponsorer og annoncører i 2016/2017, men hvis du har en idé eller ønske om at være sponsor/annoncør, så kig ind eller ring til os på kontoret.

Med venlig hilsen

FGK