Hunde på banen

Det er tilladt at have hund med på golfklubbens område, men det er en forudsætning,

 – at den er i følgeskab med en spillende golfspiller 
 – at hunden er i  fast, kort snor – PÅ HELE OMRÅDET
 – at hunden ikke kommer i bunkerne
 – at der samles op efter den
 – at den er rolig og ikke gør
 – Man må ikke skrive sig på en tid hvor der er spillere på, med mindre man ved at de ikke har noget imod at der er hund med.

Det er spillerens ansvar, at hunden ikke er til gene for andre golfspillere.

Såfremt hunden bliver til gene, har Banekontrollen/Baneledelsen ret til at tage spilleren med ansvaret for hunden af banen.
Det sker på spillerens ansvar og der ydes ikke kompensation for greenfee o.l.

Det er ikke tilladt at have hund med i Turneringer.

God fornøjelse.