Andele

Klubbens andele (tidligere Golfindskud)

Andelen er, i henhold til andelen, ikke indløsningspligtig af klubben.

I henhold til generalforsamlingsbeslutning indløses andele ikke længere ved dødsfald.

Andelen er frit omsættelig, men navneskift skal noteres i klubben, hvor både nuværende og den nye ejer skal underskrive.
Noteringen koster et gebyr på kr. 100,00.

Se nedenstående uddrag fra klubbens gældende vedtægter.