Bestyrelse

Niels Erlandsen

Formand
Mob: 2071 0720

Jørren Kjær

Næstformand
Mob: 2071 0151

Peter Kirketerp

Kasserer
Tlf: 2244 4082

Bo Lerche Henriksen

Bestyrelsesmedlem
Mob: 3199 1341

Lars John Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
Mob: 2284 3322

Merethe Skyum

Bestyrelsesmedlem
Mob: 4036 2790

Inger Margrethe Stubbergaard

Bestyrelsesmedlem
Mob: 21180313
Email

Christian Brangstrup

Suppleant
Mob: 4025 8193