Fritspil med Hillerød

Fritspils samarbejde mellem

Frederikssund Golfklub (FGK) og Hillerød Golf Klub (HGK)

Aftalen gælder for 2024 og skal evalueres ultimo året med henblik på en drøftelse af evt. fremtidig samarbejdsaftale.

Regler for deltagelse i Fritspils aftalen

 • Medlemmer i FGK og HGK kan deltage.
 • Medlemmer oprettes i Golfbox med en særlig medlemsstatus, der automatisk giver gratis spil.
 • Der kan spilles indtil 6 runder på den anden klubs bane uden betaling af greenfee. Ved spil udover 6 runder betales/opkræves fuld greenfee.
 • Det er alene klubbernes 18 hullers baner, der er omfattet.
 • Tilmelding foregår via Golfbox
 • Forudsætning for gratis spil er, at tiden er booket og bekræfte via Golfbox.
 • Undlader en spiller dette skal der betales alm. greenfee. Evt. betalt greenfee pga. ukorrekt registrering refunderes ikke.
 • Aftalen gælder i perioden 1. maj – 31. oktober.
 • Der kan spilles alle dage
 • Klubbens fortrinsret for medlemmer eller begrænsninger for greenfee gæster i bestemte tidsrum skal respekteres.
 • Klubbens blokeringer skal respekteres
 • Der er i forbindelse med spil adgang til Driving Range og træningsfaciliteter på lige fod med alm. betalende greenfee gæster.
 • Aftalen kan ikke benyttes til betaling af greenfee ved deltagelse i turneringer.

Økonomi

Prisen er kr. 500 for 2024.