Klub 37+

Formålet med Klub 37+ er at styrke det sociale liv for vores nye medlemmer med handicap fra 37 og opefter og skabe muligheder for dem til at finde andre medlemmer i samme handicapgruppe at spille med, samtidig med at mere golf selvfølgelig også er medvirkende til et bedre handicap og bedre spil.

Vi satser på en gang om måneden at lave en turnering for gruppen, hvor vi efterfølgende spiser enten sammen eller i hold i restauranten. Herudover planlægges løbende træningssamlinger, short game øvelser og små turneringer.

Hvis du ikke allerede er medlem af Klub37+, så send en mail til jb@fgkgolf.dk.

KLUB37 er for begyndere der har fået banetilladelse i indeværende eller sidste år, og medlemskab gratis det år, du får banetilladelse i FGK. Herefter er kontingentet kr. 150,- år. Medlemskabet ophører automatisk efter 2 års medlemskab af KLUB37. Kontingentet går til præmier og træningstimer med mere.

Bortset fra Flex-A medlemskaber kan alle der lige har fået bagmærke være medlem af Klub 37+ bare handicappet ikke er lavere end 37.

På gensyn

Klub 37+ udvalget

KLUB 37+ – KONTAKTPERSONER 2021

NAVN MAIL TELEFON
Anette Brüwa psp@teliamail.dk 2298 9028
Claus Peterson cpet@dtu.dk 5090 5910
Heine Sørensen ditsan@gmail.com 2990 1028
Connie Hjelm connie.hjelm@live.dk 6016 7817
Steen Frederiksen steenf@post.tele.dk 3028 7024