Klub 37+

FORMÅL

Formålet med KLUB37 er at etablere rum for spil og træning sammen med andre på samme niveau, og der igennem skabe grobund for et socialt netværk.

DELTAGELSE

Ny begyndermedlemmer af FGK der har handicap 37-54 kan deltage i KLUB37. Medlemmer kan deltage i den sæson hvor der opnås banetilladelse og i sæsonen efter.

BETALING

  • Golfspillere der lige har opnået banetilladelse til stor bane, er gratis med i indeværende sæson.
  • Øvrige medlemmer med fuldt medlemskab, kr. 150,00
  • Øvrige medlemmer med Flex-B+ medlemskab, kr. 150,00
    For deltagelse på stor bane, pr. gang kr. 100,00

Betalingen der dækker udgifter til præmier med mere, opkræves af
sekretariatet.

På gensyn

Klub 37+ udvalget

KLUB 37+ – KONTAKTPERSONER 2021

NAVN MAIL TELEFON
Anette Brüwa psp@teliamail.dk 2298 9028
Claus Peterson cpet@dtu.dk 5090 5910
Heine Sørensen ditsan@gmail.com 2990 1028
Connie Hjelm connie.hjelm@live.dk 6016 7817