Formålet med KLUB37+ er at etablere rum for spil og træning sammen med andre på samme niveau, og der igennem skabe grobund for et socialt netværk.

DELTAGELSE

Nye begyndermedlemmer af FGK der har handicap 37-54 kan deltage i KLUB37. Medlemmer kan deltage i den sæson hvor der opnås banetilladelse og i sæsonen efter.

BETALING

  • Medlemmer der lige har opnået banetilladelse til stor bane, er gratis med i indeværende sæson.
  • Øvrige medlemmer med fuldt medlemskab, kr. 150,00
  • Øvrige medlemmer med Flex-B+ medlemskab, kr. 150,00, for deltagelse på stor bane, pr. gang kr. 100,00

Betalingen der bl. a. dækker udgifter til præmier, opkræves af sekretariatet.

KLUB 37+ – KONTAKTPERSONER 2023

NAVN MAIL TELEFON
     
Anette Brüwa annettebrywa@gmail.dk 2298 9028
Lars Møller Mårtensson moellermaartensson@gmail.com 3151 3012
Heine Sørensen ditsan@gmail.com 2990 1028
Connie Hjelm connie.hjelm@live.dk 6016 7817