Medlemskaber og -priser

2023 

Senior, Ungsenior, Flex-A, Flex-B og Begynder medlemskaber betaler indskud på kr. 995,- ved indmeldelse.

Medlemskaber

Kontingent

Note
FULDTIDS MEDLEMSKAB Pr. måned Pr. kvartal 1/1 Årligt
Senior – fra 30 år 725,00 2.090,00 8.360,00
Lokal 1 u/DGU kort (år 1 efter banetilladelse) 425,00 1.195,00 4.795,00 8
Lokal 2 u/DGU kort (år 2 efter banetilladelse) 610,00 1.745,00 6.975,00 8
Ungsenior – 19-29 år 290,00 790,00 3.160,00
Junior – 5-18 år 410,00 1.650,00
Erhvervs medlem A: 3-årig aftale 16.000,00 2
Erhvervs medlem A: 1-årilg aftale 17.000,00 2
Erhvervs medlem B: 3-årig aftale 13.500,00 2
Erhvervs medlem B: 1-årig aftale 14.500,00 2
FLEX MEDLEMSKAB
Begynder medlem i 3 mdr. 0,00 7
Hverdags medlem 7.120,00 3
Flex-A (inkl. DGU kort) 1.095,00 4
Flex-B (inkl. DGU kort, Nordbanen) 2.040,00 5
Flex-B+ (inkl. DGU kort, Nordbanen, øve-områder og drivingrange) 690,00 2.760,00 5
Junior u/banetilladelse, u/DGU kort 720,00 1
FGK som 2. klub 4.640,00 6
TILKØB priser gælder kun medlemmer
Golfbuggy pr. runde 250,00
Golfbuggy – klippekort 10 ture 2.000,00
Golfbuggy – årskort 01.02-30.11 3.000,00
Bagskab, overskab 440,00
Bagskab, underskab 510,00
Bagskab, underskab m/El 1.400,00
Bagskab, Junior 270,00
Garageplads, scooter m/El 1.500,00
Garageplads, golfbuggy, benzin 950,00
Garageplads, golfbuggy, El 2.250,00
Gebyr for brik til bagskab / garage 100,00
SGO greenfee ordning, kun for fuldtidsmedlemmer 995,00
NOTER:

1.    Når juniormedlemmet opnår godkendelse til spil på stor bane, betales der alm. juniorkontingent fra næste kvartal.

2.    Erhvervs medlemskab A & B tillægges moms ved fakturering. I medlemskabet indgår reklame på sponsortavle, greenfee billetter og sponsordag.

3.    Hverdags medlemskab er udgået og kan ikke længere vælges. Dem der allerede har hverdagsmedlemskab kan fortsætte.

4.    Flex-A medlemskab giver medlemskab af klubben og DGU, og ret til spil mod betaling af fuld greenfee.

5.    Flex-B medlemskab giver medlemskab af klubben og DGU, og ret til spil på Nordbanen. 18-huls banen kan spilles mod betaling af fuld greenfee.

6.    Betinget af, at man er fuldtidsmedlem i anden klub med kontingenter på samme niveau som FGK.

7.    Efter 3 mdr. betales 250,00 pr. mdr. indtil bagmærke/banetilladelse opnås. Herefter overgås til valgfrit medlemskab.

8.    Lokal 1 og 2 kan kun tegnes af nye medlemmer, der har været igennem begynderforløb.